Kontaktní údaje

E-mailová adresa

poutnik@vaveha.cz

  • pro e-mailové objednávky zaslání brožurek
  • pro případné dotazy k plnění Novohradského poutníka apod.

 

Poštovní adresa

František Šmajcl
Mokré 63
370 01 České Budějovice

  • pro písemné objednávky zaslání brožurek
  • pro zasílání brožurek s žádostí o vydání výšivky po úspěšném splnění podmínek odznaku

 

Projektu obnovení oblastního odznaku „Novohradský poutník“ se za podpory dalších partnerů věnuje:

Junák – český skaut, Skautské základny VAVÉHA, z. s.
Krajinská 384/40a
370 01 České Budějovice
IČ 01273507