Návrat Novohradského poutníka

V rámci naší snahy nabídnout možnost plnění Novohradského poutníka jako zajímavého poznávacího a výchovného programu pro dětské oddíly a skupiny vyjíždějící na víkendové a prázdninové pobyty do Novohradských hor jsme v roce 2019 realizovali projekt, v rámci něhož jsme na našich základnách (Švýcarský dům a TZ Žumberk) všem ubytovaným nabízeli brožury zdarma.

Zároveň jsme pro zlepšení ubytovacích podmínek na základně Švýcarský dům provedli výměnu neúměrně opotřebených a již nevyhovujících matrací a výměnu a doplnění velkých kuchyňských hrnců, potřebných pro vaření dětských skupin a oddílů.

Projekt byl spolufinancován Jihočeským krajem v rámci jeho dotačního programu „Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT, 1. výzva pro rok 2019“.